Pin Outlet

Delilica za testo

Delilica za testo je uređaj koji služi za podelu velikih komada testa na manje komade unapred definisane težine. Ima široku primenu u industrijskoj proizvodnji proizvoda od testa, ali se načešće upotrebljava u pekarskoj proizvodnji. U pekarskoj proizvodnji delilica je nezaobilazna stavka, naročito u proizvodnim pogonima gde je proces proizvodnje automatizovan ili poluautomatizovan. Delilica značajno olakšava pekarima da na brži i lakši način dođu do savršeno parcionisanih komada testa.Delilica za testo je uređaj koji služi za podelu velikih komada testa na manje komade unapred definisane težine. Ima široku primenu u industrijskoj proizvodnji proizvoda od testa, ali se načešće upotrebljava u pekarskoj proizvodnji. U pekarskoj proizvodnji delilica je nezaobilazna stavka, naročito u proizvodnim pogonima gde je proces proizvodnje automatizovan ili poluautomatizovan. Delilica značajno olakšava pekarima da na brži i lakši način dođu do savršeno parcionisanih komada testa.

 

Delilice za testo možemo podeliti po funkcionalnosti na automatske, poluautomatske i manuelne(ručne) delilice.

Automatske delilice su tehnološki najnapredniji uređaji za podelu testa, koji zahteva minimalno angažovanje operatera u procesu podele testa.

Prednosti: Max brzina deljenja, Minimalno angažovanje radne snage, Preciznost prilikom podele, Velik broj parametara prilikom podešavanja rada

Mane: Cena(Skuplja u odnosu na Ručnu i Poluautomatsku), Dosta elektronike.

 

Manuelne(Ručne) delilice su uređaji koji zahtevaju puno angažovanje operatera prilikom podele testa.

Prednosti: Cena, Nema elektronike, Pouzdanost, Višedecenijsi rad na uređaju bez kvarova

Mane: Spora podela, Max angažovanje radne snage, Mali broj mogućih podešavanja prilikom podele

 

Volumetrijska delilica omogućava precizno i brzo deljenje testa bez oštećenja testa. Podešavanje težine može se izvršiti ručno (preko ručnog točka) ili preko dodirnog ekrana pod kontrolom PLC-a. Najčešće su napravljene od nerđajućeg čelika i sadrže teflonski rezervoar kako bi se osiguralo da se testo ne zalepi. Većina volumetrijskih delilica troši puno ulja, a nivo ulja u rezervoaru mora se redovno kontrolisati. Ako se zanemari, mogu se pojaviti ozbiljni mehanički problemi i većinu oštećenja nije moguće popraviti. Uređaji mlađe generacije koriste novi dizajn sistema za podmazivanje, koji ulje fokusira na površinu cilindra, kao i na klipove. Većina mašina za podelu testa troši oko 15 l ulja nedeljno, sa umerenim rasporedom proizvodnje, dok se kod modernijih sistema smanjuje potrošnju na oko 2,5 l nedeljno. To, naravno, omogućava smanjene troškove proizvodnje.

Nazad